Rondom Schiphol wordt zoveel ultrafijnstof geproduceerd dat gezondheidsrisico's niet zijn uit te sluiten.

Dat blijkt vrijdag uit een nieuw rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft de Volkskrant

Het ultrafijnstof, dat vooral door opstijgende vliegtuigen wordt geproduceerd, kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. Het rapport pleit voor nader onderzoek. 

"Mensen die dicht op Schiphol wonen, zullen er althans niet gerust op zijn. Er is natuurlijk niets tegen nóg eens extra onderzoek, maar bij al die bombastische geluiden over die o zo noodzakelijke groei van Schiphol mag deze kanttekening ook wel eens worden gemaakt", schrijft  Ivo Stumpe van Milieudefensie.

Het onderzoek was door staatssecretaris Wilma Mansveld ingesteld nadat een rapport van TNO had uitgewezen dat Schiphol "een aanzienlijke bron" is voor de concentratie van ultrafijnstof.

Reactie VVD

VVD-Kamerlid Barbara Visser laat aan BNR weten nog steeds voorstander te zijn van uitbreiding van Schiphol, maar dat extra onderzoek nodig is. "Het is nog onduidelijk of en zo ja in welke mate in de omgeving van Schiphol sprake is van gezondheidseffecten."

Ook als dit aanvullende onderzoek bevestigt dat de hoge concentraties fijnstof schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van omwonenden, betekent dit volgens Visser niet direct dat de uitbrieidng van Schiphol wordt gestopt. "Er zijn heel veel dingen in Nederland schadelijk en uiteindelijk maak je een afweging: wat vinden we belangrijk?"