85 procent van de Nederlanders geeft het liefst een compliment om zich goed te voelen. Ook het geven van een knuffel en het zorgen voor een naaste is iets wat mensen veel doen voor een goed gevoel.

Dat blijkt uit een onderzoek van zorgverzekeraar Menzis onder meer dan 1500 Nederlanders.

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt daarnaast gezond te eten en te sporten om zich goed te voelen. De ondervraagden geven hun sociale en mentale fitheid gemiddeld een 7. Meer dan een derde vindt een gezellig sociaal leven belangrijker dan een gezond lichaam.

De respondenten werd gevraagd wat voor hen nog meer bijdraagt aan het 'lekker in je vel zitten'. Naast de sociale en fysieke fitheid, draagt ook de geestelijke gemoedstoestand hieraan bij. Een rustig plekje zoeken om even alleen te zijn om te ontspannen wordt door 80 procent van de deelnemers gedaan om zich goed te voelen.

Video: 'Complimenten en knuffels geven goed gevoel'

'Knuffels en complimenten geven goed gevoel'
'Knuffels en complimenten geven goed gevoel'

Schoonmaken

Ook muziek luisteren die fijne herinneringen oproept scoort hoog, net als lezen. De ondervraagden zeggen daarnaast blij te worden van bijvoorbeeld schoonmaken, tandenpoetsen of tijdens het bakken stiekem van het cakebeslag snoepen.

Opvallend is dat Drentenaren het minst goed scoorden, zij geven hun leven een 6,2 voor zowel de sociale als mentale fitheid. Inwoners uit Flevoland voelen zich met het rapportcijfer 8 het best. De activiteiten tussen deze twee provincies verschillen ook sterk. Drentenaren zoeken liever (buiten) de stilte op om te ontspannen, of kijken televisie, terwijl in Flevond juist eerder complimenten worden uitgedeeld, kaartjes worden verstuurd en naasten worden verrast met een cadeautje.