Het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van dementie is in 2014 gestegen tot 12,5 duizend.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

Sinds 1996 is de sterfte aan dementie verdrievoudigd: van 4,4 duizend toen naar 12,5 duizend in 2014. Dat komt voor de helft door de veroudering van de bevolking.

Een tweede verklaring is de vooruitgang van medische behandelingen. Hierdoor overlijden mensen minder vaak aan hart- en vaatziekten of kanker, maar vaker aan ouderdomsziekten als dementie.

Een derde verklaring is dat dementie sinds 2013 vaker als doodsoorzaak wordt geregistreerd. Voorheen werd bijvoorbeeld long- of blaasontsteking als primaire oorzaak aangewezen. De groei in het aantal dementiedoden is hierdoor enigszins vertekend.

Infecties

In Nederland lijden ruim 260 duizend mensen aan dementie. De ziekte is een belangrijke doodsoorzaak. Bij een vergevorderd stadium van dementie werken het slikken, ademhalen of de blaasreflex niet meer goed. Dit kan leiden tot eet- en drinkproblemen en dodelijke infecties.

Bijna 70 procent van de mensen die overlijden aan dementie is vrouw. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen.