Artsen wachten mogelijk te lang met het aangaan van een gesprek met een patiënt over de beslissing om niet te reanimeren in geval van een medische crisis. 

Uit onderzoek van Eric Geijteman van het Erasmus MC blijkt woensdag dat afspraken over niet-reanimeren in bijna de helft van de gevallen niet met de patiënt zelf zijn gemaakt, maar met diens familieleden.Veel patiënten waren niet (meer) bij machte om zo'n beslissing zelf te nemen, blijkt uit de studie.

Sinds 1990 wordt wel steeds vaker een niet-reanimatieverklaring opgesteld samen met de patiënt en of diens familie. In dat jaar werd in 23 procent van de gevallen zo'n verklaring opgesteld, in 2001 was dat 45 procent en in 2010 55 procent.

Toch werd in 2010 in 45 procent van de gevallen de afspraak niet met de patiënt zelf gemaakt, maar met familieleden. In de meeste gevallen was de patiënt dement of niet meer (helemaal) bij bewustzijn

Volgens Geijteman moeten artsen gestimuleerd worden om vaker patiënten bij de beslissing te betrekken om hierover te praten op een moment dat een patiënt nog helemaal bij zinnen is.