Woensdag 6 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Verkeerde voeding tijdens zwangerschap mogelijke oorzaak kinderkanker

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben duidelijke aanwijzingen gevonden dat blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tijdens de zwangerschap het risico op kinderkanker vergroot.

De relatie was het duidelijkst bij leukemie en met name bij jongens. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in British Medical Journal.

Kanker bij kinderen is zeldzaam, maar wel één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge kinderen. Over de mogelijke oorzaken van het ontstaan van kinderkanker is nog weinig bekend. Een Europees onderzoeksteam onder leiding van Jos Kleinjans, hoogleraar milieugezondheidskunde aan de Universiteit Maastricht, onderzocht de relatie tussen kankerverwekkende stoffen in de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en het risico op het ontstaan van kanker bij kinderen.

De wetenschappers onderzochten navelstrengbloedmonsters van 1151 pasgeboren baby’s op de aanwezigheid van stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn zoals dioxinen, dioxineachtige PCB’s, acrylamide, PAK’s, acrylamide en nitrosamines. Ook werd gekeken of deze stoffen de placenta kunnen passeren.

Deze stoffen werden inderdaad in het navelstrengbloed aangetroffen. De conclusie is dan ook dat de placenta geen bescherming biedt tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in voeding en dat de foetus tijdens de zwangerschap blootgesteld wordt aan deze stoffen.

Vaker bij jongens

Om er achter te komen of deze blootstelling ook kanker bij kinderen veroorzaakt, werd gekeken naar veranderingen in de navelstrengbloedmonsters die wijzen op tumorvorming. De onderzoekers vonden een hogere gevoeligheid voor blootstelling voor kankerverwekkende stoffen, vooral bij jongens en met name voor leukemie. Dit zou kunnen verklaren waarom leukemie vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes.

De onderzoekers: "Deze onderzoeksresultaten laten zien dat er een relatie bestaat tussen kankerverwekkende stoffen in voeding en het risico op het ontstaan van kanker bij kinderen. Wij hebben echter naar nog maar een beperkt aantal stoffen gekeken. Er is dus nog meer onderzoek nodig."

Zwarte randjes

Het is onmogelijk voor zwangere vrouwen om alle kankerverwekkende stoffen weg te laten uit hun voeding, ze kunnen hoogstens bepaalde stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn zoveel mogelijk proberen te vermijden. Bijvoorbeeld door zwarte randjes of zwarte korstjes die ontstaan bij de bereiding van eten te vermijden en gefrituurde producten niet te vaak te eten en vooral niet te lang te frituren.

Het belangrijkste advies voor zwangere vrouwen blijft om gevarieerd en gezond te eten en niet te roken en drinken tijdens de zwangerschap.

Aanbevolen artikelen