In de hoop het aantal geweldsincidenten terug te dringen, gaat het ministerie van Veiligheid en Justitie volgend jaar gedetineerden in zeven gevangenissen voedingssupplementen geven. 

Het ministerie bevestigt zaterdag berichtgeving in de Volkskrant hierover. Het experiment zou een unicum in de wereld betekenen. 

Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat gevangenen die extra vetzuren, vitamines en mineralen tot zich nemen minder agressief gedrag vertonen.

"Wij maken als eerste land de stap van laboratorium naar praktijk", zegt Ap Zaalberg van het Wetenschappelijk Onderzoek - en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie in de krant. Hij promoveerde onlangs op onderzoek naar dit onderwerp.

Geweld

Geweld van gedetineerden komt veelvuldig voor in gevangenissen. Een kwart van de medewerkers in penitentiaire inrichtingen heeft er mee te maken. Bij een proef van Zaalberg daalde het aantal incidenten bij gevangenen die extra supplementen hadden geslikt met 34 procent.

Justitie gaat volgend jaar gedetineerden in vijf penitentiaire inrichtingen en twee jeugdinrichtingen extra voedingssupplementen verstrekken. Dan beginnen Leidse onderzoekers ook een proef om te kijken of langdurig opgenomen psychiatrische patiënten minder agressief worden door betere voeding.