Specialisten weigeren soms te opereren als het met de zorgverzekeraar afgesproken budget op dreigt te raken.

Dat schrijft NRC donderdag.

Patiënten blijven daardoor langer op de wachtlijst staan, ondanks dat er wel operatiekamers en artsen beschikbaar zijn. De maximale wachttijden werden de afgelopen maanden in verreweg de meeste Nederlandse ziekenhuizen overschreden, zo schrijft de krant. Een wachtlijst is dan eigenlijk overbodig.

Al sinds midden jaren negentig zijn wachtlijsten in ziekenhuizen een terugkerend probleem. Daarom werden in 2000 maximale wachttijden voor ingrepen vastgesteld door ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars. Die Treeknormen, zoals ze genoemd werden, gelden nog steeds.

Onderzoeksbureau Mediquest toont in hun meest recente cijfers van augustus aan dat de wachttijd voor een knieprothese bij 25 ziekenhuizen langer duurt dan de daarvoor gestelde zeven weken. Een afspraak op de polikliniek pijnbestrijding, met een norm van vier weken, laat in 58 ziekenhuizen langer op zich wachten.

Capaciteit

Ook blijken de door ziekenhuizen opgegeven wachtlijsten niet altijd te kloppen. Zo hebben de academische ziekenhuizen wel de capaciteit om patiënten met eenvoudige aandoeningen te behandelen, maar worden er bewust lange wachttijden gehanteerd zodat patiënten een ander ziekenhuis kiezen.

Ook de verzekeraar van de patiënt zorgt voor aanpassingen. Er bestaat een behandelplafond omdat zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderling afspraken maken over het operatiebudget. Dit kan voor een patiënt met een bepaalde zorgverzekeraar een weigering of doorverwijzing opleveren, maar dit wordt niet op openbare wachtlijsten gemeld.

Afspraken

In een reactie zeggen zorgverzekeraars en toezichthouders NZa tegen NRC dat de ziekenhuizen patiënten moeten blijven behandelen als dat met de verzekeraar is afgesproken. Ook als het budget op is. "Doen zij dat niet dan houden de ziekenhuizen zich niet aan de afspraken die zij zelf hebben gemaakt", stelt Natasja Wijnbeek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

"De zorgverzekeraar moet de ziekenhuizen hier op aanspreken. Meld het dus vooral bij uw zorgverzekeraar als het ziekenhuis u laat wachten voor een behandeling", zegt Wijnbeek. "Lost uw zorgverzekeraar dit niet op voor u, dan horen wij het graag en komen wij in actie."

MediQuest, dat de wachtlijsten maandelijks inventariseert, denkt inmiddels na over een manier van registreren die betrouwbaarder is.