Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, PVV, GroenLinks en SP vindt dat patiënten altijd geïnformeerd moeten worden als hun dossier is ingezien bij een controle door de zorgverzekeraar.

Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma De Monitor.

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om te controleren of zorgverleners doelmatig en rechtmatig declareren. Als zwaarste middel van controle kan een medisch adviseur in dienst van de zorgverzekeraar ook patiëntendossiers bij de zorgverlener inzien.

Patiënten van wie het dossier is ingezien worden hierover niet geïnformeerd. Dat is onwenselijk volgens de Tweede Kamer.

Onder anderen Lea Bouwmeester (PvdA) vindt dat patiënten altijd geïnformeerd moeten worden. "In brede zin vind ik het onwenselijk dat patiënten veel vaker 'onwetend' worden gehouden, ook door artsen."

Anonimiseren

De SP voegt eraan toe dat zij een sterke voorstander is van het anonimiseren van de dossiers, dan is het ook niet nodig om patiënten te informeren.

"Maar totdat anonieme inzage geregeld is, moet je mensen informeren. Het lost alleen niet alles op, omdat het ook veel onrust kan veroorzaken", aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

Wantrouwen

Op GroenLinks na vinden alle partijen dat een dossier wel mag worden ingezien, maar alleen om gegronde redenen en als de wettelijke regels worden nageleefd. Het CDA voegt eraan toe dat er geen cultuur van georganiseerd wantrouwen tegen zorgverleners moet ontstaan. De PVV is juist voor méér controle. Fraude-onderzoek loont volgens de partij. 

Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, zei tegen De Monitor dat hij wil onderzoeken of het mogelijk is om patiënten te informeren over inzage in hun medisch dossier.