Het aantal kinderen dat in Engeland dood geboren werd, is sinds de invoering van het rookverbod in openbare gelegenheden gedaald met 8 procent. 

Dit blijkt uit onderzoek van de University of Edinburgh, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Scientific Reports.

Jasper Been, kinderarts in het Erasmus MC en research fellow in Edinburgh, en zijn collega’s onderzochten meer dan 10 miljoen geboortes in Engeland tussen 1995 en 2011. Vanuit het onderzoek wordt geschat dat bijna 1.500 sterfgevallen rondom de geboorte zijn voorkomen in de eerste vier jaar na invoering in 2007 van de wet die het roken in openbare ruimten verbiedt.

Laag geboortegewicht

Het aantal baby’s met een te laag geboortegewicht (onder de 5 pond) is sindsdien eveneens gedaald met meer dan 5000. Een te laag geboortegewicht wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen op latere leeftijd, zoals een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten.

Uit eerder onderzoek bleek al dat het aantal vroeggeboortes en het aantal kinderen dat vanwege aanvallen van astma en luchtweginfecties in het ziekenhuis opgenomen moet worden, gedaald is sinds invoering van het rookverbod.

Meeroken 

Been: "Op het moment wordt slechts 18 procent van de wereldbevolking beschermd door uitgebreide wetgeving gericht op een rookvrije omgeving. Het is belangrijk dat overheden gezien de resultaten van ons onderzoek haast maken met de invoering van rookverboden, omdat die leiden tot een belangrijke gezondheidswinst niet alleen bij volwassenen maar ook voor baby’s en kinderen. Meeroken is bewezen schadelijk."