In delen van het land, vooral in het zuiden en oosten, kan maandag smog ontstaan. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Mensen die last hebben van de verhoogde ozonconcentraties kunnen maar beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanningen vermijden. Naar verwachting is de smog dinsdag weer verdwenen door de lagere temperatuur en kans op regen.

Smog kan behalve irritatie aan keel, neus en ogen, hoesten en kortademigheid veroorzaken. Bij mensen met luchtwegaandoeningen kunnen klachten verergeren.

Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD te raadplegen, aldus de RIVM. Het advies om binnen te blijven geldt omdat ozonconcentraties binnenshuis lager zijn dan buitenshuis.

Stoffen

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dagen met hoge ozonconcentraties zijn vaak warme dagen met hoge zonkracht en weinig wind uit het zuidoosten.

Volgens het RIVM hebben tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen of verminderen van het verkeer, nauwelijks effect. ''Vermindering van smog door ozon wordt vooral bereikt door de uitstoot van verkeer en industrie structureel terug te brengen: schonere auto’s en schonere fabrieken'', aldus het instituut.