Sommige psychologen zouden het bedrag dat ze van gemeenten krijgen om jeugdzorg te bieden al hebben besteed waardoor het omzetplafond al is bereikt. 

Daarover bericht de Volkskrant vrijdag. Kinderen die zorg nodig hebben, kunnen wel terecht bij een andere psycholoog, maar niet bij de psycholoog die de ouders hebben gekozen.  

Aanleiding van de berichtgeving zijn cijfers van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Psychologen zouden de huidige regelgeving betitelen als een 'ramp'. 

Na iets meer dan een half jaar zou het budget in sommige gemeenten voor de rest van het jaar al op zijn. Deze gemeenten zouden de jeugdzorg te krap ingekocht hebben bij bepaalde zorgverleners.

Volgens het NIP brengt dit de keuzevrijheid voor patiënten in gevaar. Veel psychologen zouden jongeren daarnaast niet meer willen behandelen vanwege administratieve problemen. 

Simpeler en goedkoper

Veel gemeenten dachten de psychische zorg op te kunnen vangen door middel van jeugdteams die meer problemen op moesten pakken en daarnaast goedkoper moesten werken, vanwege de korting die het Rijk doorvoerde op de jeugdzorg.

Het aantal doorverwijzingen naar psychologen zou echter niet gedaald zijn, waardoor de budgetten op raken. 

Volgens de gemeenten kunnen de kinderen echter altijd terecht bij een zorgverlener, ook als de gemeente door het budget heen is. Ook kunnen ouders ervoor kiezen om zelf voor de kosten op te draaien.

Aantal jongeren

Vrijdag bleek uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 233.000 jongeren in de eerste drie maanden van dit jaar gebruikt maakten van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. 

De meeste jongeren (85 procent), kregen jeugdhulp. Daarbij valt te denken aan hulp bij psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen.

In de jeugdzorg zitten zo'n 140.000 jongens en 93.000 meisjes. Een op de tien jongeren heeft meer dan een van de vormen van jeugdzorg nodig of nodig gehad.