Lareb, het centrum dat bijwerkingen van medicijnen onder de loep legt, gaat meer onderzoek doen naar de prik tegen baarmoederhalskanker. 

Het gaat om nader onderzoek naar meldingen van langdurige vermoeidheid en van (bijna) flauwvallen gecombineerd met duizeligheid, meldt het centrum woensdag. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van deze mogelijke bijwerkingen.

Sinds 2009 is de inenting tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat het vaccin gratis is.

De inenting beschermt tegen twee typen van het virus, die samen verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de ziektegevallen. Alle meisjes vanaf twaalf jaar worden opgeroepen om de prikken tegen baarmoederhalskanker te halen.

Symptomen

Het flauwvallen gecombineerd met duizeligheid past bij een aandoening waarbij de hartslag heel snel omhooggaat als iemand gaat staan, zonder dat de bloeddruk daalt. Het is niet meteen zo dat van deze aandoening ook echt sprake is bij de meisjes die na de inenting last kregen van deze symptomen.

In het aanvullende onderzoek zullen meer vragen worden gesteld over de klachten en ook zal het Lareb gericht vragen naar klachten die passen bij het syndroom.

Jaarlijks lopen zeshonderd vrouwen deze ziekte op waarvan ongeveer 200 tot 250 patiënten overlijden.