Regionale bestraling na de operatie kan de kans verbeteren op overleving bij borstkanker. 

Dat blijkt uit een onderzoek van het Radboudumc bij ruim vierduizend patiënten. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. 

Uitzaaiing van kanker vindt vaak plaats via de lymfeklieren. Tot aan de jaren tachtig was het daarom vrij gebruikelijk om na een operatie de borst of de borstwand en alle omliggende klierstreken te bestralen om zo de eventueel nog aanwezige tumorcellen alsnog op te ruimen.

"Die aanpak werd minder gebruikelijk omdat sommige onderzoeken lieten zien dat bestraling van met name de klierstreken geen duidelijk voordeel bood en mogelijk zelfs schade aan het hart kon opleveren", zegt hoogleraar radiotherapie Philip Poortmans.

"Maar halverwege de jaren negentig verschenen weer positieve berichten, die samenhingen met een meer gerichte bestraling en een betere afscherming van het hart. Voor ons het sein om in 1996 met 46 ziekenhuizen in 13 landen te starten met een nieuw onderzoek om meer helderheid te krijgen in deze controverse."

Bestraling

Aan het onderzoek deden vrouwen mee met borstkanker in stadium 1 tot 3. Poortmans: "We onderzochten de verschillen in de uitkomst tussen patiënten die, na de gebruikelijke operatie, alleen lokale bestraling van de borst of de borstwand kregen en patiënten bij wie daarnaast ook regionaal de omliggende klierstreken werden bestraald."

"Bijna twintig jaar na de start en na gemiddeld ruim tien jaar behandeling van de patiënten, kunnen we nu enkele belangrijke conclusies trekken. In de uitgebreider (regionaal) bestraalde groep zien we minder terugkeer van kanker, niet alleen in de directe omgeving, maar vooral op verdere afstand in het lichaam. Dit laatste wijst erop dat we niet alleen naar het lokale effect van de bestraling moeten kijken."

Hoewel vrij beperkt, neemt ook de totale overlevingskans iets toe. Poortmans: "Bij uitgebreider bestraalde patiënten is de overleving na tien jaar 82,3 procent tegenover 80,7 procent bij alleen lokaal bestraalde patiënten."