Dinsdag 28 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Ambulante zorg Leger des Heils in Amsterdam groeit'

De ambulante zorg van het Leger des Heils in Amsterdam groeit. Ze nemen steeds meer zorg op zich voor kwetsbaren in de samenleving.
Door: NU.nl

Dat meldt de Volkskrant maandag.

De intensieve thuisbegeleiding is in Amsterdam de afgelopen drie jaar met veertigduizend uur toegenomen. Elk jaar komen er honderd tot honderdvijftig cliënten bij,  aldus het recent verschenen jaarverslag van het Leger des Heils in Amsterdam.

Volgens een woordvoerder van het Leger des Heils groeit de zorg bij mensen thuis ook landelijk. In het jaarverslag wordt die uitspraak niet bewezen. De capaciteit voor ambulante hulpverlening is afgelopen jaar slechts gestegen van 1.203 naar 1.207 arbeidsplaatsen.

Het thuiszorgteam van het Leger des Heils bezoekt vooral verslaafde cliënten waarvoor de reguliere zorg niets meer kan betekenen. Deze cliënten hebben geen sociaal netwerk waarop ze een beroep kunnen doen. 

De zorg van het Leger des Heils wordt voor het grootste deel gefinancierd door verzekeraars, zorgkantoren en uit overheidssubsidie.

Geen familie

''Ze mijden vaak hulpverlening, hebben geen familie of kennissen op wie ze een beroep kunnen doen en weten door psychische problemen, verstandelijke beperkingen of analfabetisme de weg niet in de samenleving," zegt Harry Doef, directeur zorg en welzijn van deze organisatie tegen de krant. 

"Deze zeer kwetsbare groep was er altijd al, maar wordt nu zichtbaar in een veranderende samenleving, die meer zelfredzaamheid vraagt en rekent op het sociale netwerk van hulpbehoevenden."

Aanbevolen artikelen