Over antibiotica bestaan nog steeds veel mythes. Amerikaanse ouders weten vaak niet wanneer hun kinderen antibiotica zouden moeten krijgen en hebben geen idee wat het geneesmiddel doet. 

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek aan de Oregon Health and Science University in Portland, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.

Vooral ouders die verzekerd worden vanuit het overheidsprogramma voor mensen met een lager inkomen (Medicaid) begrijpen goed gebruik van antibiotica niet.

"Hoewel het niet is bevestigt, denken wij dat een combinatie van gezondheidsgeletterdheid en sociaaleconomische factoren bijdragen aan de misvattingen en verwachtingen rondom antibiotica", zegt onderzoeker Louise Vaz. "We moeten de informatie beter afstemmen op specifieke mythes die bestaan, vooral op het gebied van verkoudheid, griep en bronchitis."

Voor de studie vroegen de onderzoekers ruim 700 ouders in Massachusetts naar hun gedachten over antibiotica. Alle ouders hadden een kind van zes jaar of jonger en ongeveer de helft maakte gebruik van een private commerciële zorgverzekering. De ander helft had Medicaid. 

Resultaten

Van de ouders met een lager inkomen wist ruim de helft niet dat antibiotica niet nodig zijn bij de griep en verkoudheid. Ook groen snot betekent niet automatisch dat een kind antibiotica nodig heeft al dacht 62 procent van de ouders met Medicaid van wel. Slechts een derde van hen had ooit gehoord van antibioticaresistentie.

De kennis van de ouders met een hoger inkomen was iets beter: vier op de vijf van hen weet dat antibiotica niet werkt bij griep en verkoudheid. De helft beantwoorde de vraag over de groene loopneus correct en iets meer dan de helft was bekend met resistentie.

Opvallend was ook dat een op de vijf ouders met een lager inkomen hun kind liever onnodig antibiotica geeft, dan dat ze wachten tot de aandoening vanzelf verdwijnt. Bij de privaat verzekerde ouders was dit bij 6 procent het geval. En dat antibiotica over het algemeen niet nodig zijn voor het behandelen van bronchitis was in beide groepen slechts bij een enkele ouder bekend.

Communicatie

"Deze resultaten zijn belangrijk, want de houding van ouders kan invloed hebben op het voorschrijfgedrag van (kinder)artsen. De arts schrijft dan wellicht sneller onnodig antibiotica voor", aldus Vaz. "De misvattingen die bestaan worden op het moment in ieder geval te weinig gecorrigeerd."

Een belangrijk aspect bij het gebrek aan kennis is waarschijnlijk dat veel mensen niet weten dat een groot deel van de virussen niet reageert op antibiotica. En dat veel infecties, zeker bij kinderen, worden veroorzaakt door zo'n virus.

Gelukkig gaven de ouders binnen de studie aan dat ze het advies van de arts meestal vertrouwden. Volgens de onderzoekers biedt dit dus zeker mogelijkheden om de kennis te vergroten. Communicatie vanuit de zorgverleners speelt daarbij een belangrijke rol.