Mensen met overgewicht hebben baat bij blootstelling aan kou. De hoeveelheid bruin vet en het energiegebruik nemen door kou toe en dat helpt om het overgewicht in ieder geval niet te laten toenemen. 

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anouk van der Lans, die promoveerde aan de Universiteit Maastricht.

Bruin vet gebruikt energie om warmte te produceren en is dus gunstig. Dit in tegenstelling tot wit vet, dat alleen maar energie in het lichaam opslaat.

Van der Lans heeft proefpersonen met een Body Mass Index tussen de 28 en 35 aan kou blootgesteld. Deze proefpersonen verbleven - gekleed in korte broek en T-shirt - tien dagen achter elkaar gedurende zes uur per dag in een kamer waar de temperatuur was teruggeschroefd tot 13 à 14 graden.

Rillen

Aanvankelijk gingen de proefpersonen behoorlijk rillen van de kou, maar na verloop van tijd trad gewenning aan de lage temperatuur op. Uit metingen in PET-CT-scans bleek dat de hoeveelheid bruin vet door de blootstelling aan kou was toegenomen. Bovendien was het energiegebruik toegenomen.

Ook al hebben mensen met overgewicht of obesitas minder bruin vet dan slanke mensen, het helpt wel degelijk als het aanwezige bruin vet geactiveerd wordt. Blootstelling aan milde kou zou kunnen helpen om het gewicht in ieder geval niet te laten toenemen.

Van der Lans verwacht dat activatie van bruin vet door blootstelling aan kou in de toekomst daadwerkelijk kan worden ingezet in de strijd tegen overgewicht: "Vooral mensen die net zijn afgevallen, kunnen er baat bij hebben. Waarschijnlijk helpt het al om de verwarming één graadje lager te draaien", aldus de onderzoekster.