De nominale drugsgebruiker is een man, hij woont in de stad, is hogeropgeleid en een twintiger. 

Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Trimbos-instituut. Zesduizend mensen hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Een kwart van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 64 jaar heeft ooit cannabis gebruikt. Daarmee is het veruit de meest gebruikte drug. Op de tweede plaats staat xtc met 7,6 procent.

Vergeleken met onderzoeken in andere EU-landen hebben veel Nederlanders ervaring met het gebruik van xtc. Het EU-gemiddelde in het afgelopen jaar ligt op 0,6 procent tegen 2,5 procent in Nederland, al moeten de verschillen tussen de landen voorzichtig worden geïnterpreteerd door verschillen tussen de nationale onderzoeken.

Het drugsgebruik in Nederland is voor het laatst gemeten in 2009. Sinds die tijd lijkt sprake van een toename van ecstasygebruik. Door een veranderde onderzoeksmethode is niet met zekerheid vast te stellen hoe groot die toename feitelijk is.

Stad en studie

Er wordt het meeste drugs gebruikt in de stedelijke gebieden. Daarnaast gebruiken meer mannen dan vrouwen drugs. Ook blijkt dat hoger opgeleiden vaker ervaring hebben met drugs dan middelbaar- en laagopgeleiden. Zo hebben bijvoorbeeld mensen met een HBO- of universitaire opleiding ongeveer twee keer zo vaak ooit ecstasy gebruikt als lager opgeleiden. Het verschil is nog groter voor gebruik in het afgelopen jaar: 4,5 procent van de hoogopgeleiden tegen 1,1 procent van de laagopgeleiden.