Een elektronische neus kan bij te vroeg geboren kinderen de ernstige ziekte necrotiserende enterocolitis (NEC) in een vroeg stadium opsporen. 

De resultaten van het onderzoek onder leiding van VUmc zijn gepubliceerd in The Journal of Pediatrics.

De e-nose voorspelt op basis van de geur van ontlasting dat de dodelijke ziekte zich binnen enkele dagen ontwikkelt. Dit geeft artsen op termijn de mogelijkheid om eerder in te grijpen, zodat de overlevingskans toeneemt. 

Kinderen die te vroeg geboren worden zijn kwetsbaar. Bij ongeveer 10 procent van de zeer vroeg geboren kindjes (zwangerschapsduur korter dan 28 weken) komt de ziekte NEC voor. Dit is een ernstige darmontsteking als gevolg van onrijpheid door vroeggeboorte, waaraan tot 30 procent van de patiëntjes overlijdt. Maar ook de kinderen die het overleven, ondervinden vaak levenslang ernstige gevolgen als ontwikkelingsstoornissen en afhankelijkheid van voeding via de bloedbaan.

NEC wordt nu pas herkend als het kind al erg ziek is. Door de elektronische neus kan er eerder een diagnose worden gesteld.

Voor het onderzoek hebben de onderzoekers bij een groep te vroeg geboren kindjes gedurende de eerste vier levensweken met behulp van een e-nose de geur van de ontlasting uit de luiers geanalyseerd. Ze bekeken een groep van 128 couveusekinderen die werden behandeld bij VUmc, AMC en het Máxima Medisch Centrum. Van de kinderen ontwikkelden er dertien de ziekte NEC, waarvan er zeven binnen 24 uur zijn overleden.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat de geurprofielen van de kinderen die later NEC kregen, al drie dagen van tevoren significant afweken van de gezonde controlegroep. De dag voorafgaand aan de diagnose NEC kon de eNose de NEC-groep onderscheiden. "Deze weinig belastende en goedkope geuranalyse heeft veel potentie als toekomstige voorspeller van NEC", zegt projectleider Tim de Meij, kinderarts MDL bij VUmc.

Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen wat de beste therapeutische interventie is zodra bekend is dat een kind binnen enkele dagen deze ziekte gaat ontwikkelen.