Veel gemeenten gaan door onduidelijkheid in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verder in het bezuinigen op thuiszorg dan was beoogd bij het overhevelen van verantwoordelijkheden door het Rijk. 

Dat meldt de Volkskrant

Veruit de meeste klachten van inwoners hebben te maken met het korten van huishoudelijke hulp. Niet alle gemeenten zouden de aanvragen van inwoners juist behandelen. 

Zo zijn gemeenten verplicht om onderzoek te doen naar de situatie van hulpbehoevenden, maar in veel gevallen gebeurt dit momenteel niet.

Hierdoor zouden de gemeenten sommige hulpbehoevenden automatisch uitzonderen van ondersteuning als ze bijvoorbeeld meer inkomen hebben dan het minimum of als ze een bepaalde hoeveelheid spaargeld hebben. 

Wetstekst

Staatssecretaris Martin van Rijn is het met belangenorganisaties van ouderen en gehandicapten eens dat niet alle gemeenten de procedures voor de hulp goed inrichten. 

De gemeenten zijn echter van mening dat de wetstekst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), op dit punt niet helder genoeg is. En bovendien, zo stellen de gemeenten, krijgen ze hier ook veertig procent minder budget voor van het Rijk. 

Rechter

Binnenkort gaat een rechter opnieuw een aantal zaken over de hulp van gemeenten aan inwoners behandelen. Eerder gebeurde dat al in Dantumadeel, waar de rechter oordeelde dat de gemeente niet zomaar mag stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp.