Het is moeilijk om nieuwe medische producten op de markt brengen. De meerderheid van de ondernemers van de medische technologie ondervindt moeilijkheden, zelfs wanneer deze innovaties duidelijk medische meerwaarde hebben voor patiënten.

Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc onder 34 van de 400 bedrijven in Nederland die zich bezighouden met de ontwikkeling van medische technologie.

Vaak staan problemen op het gebied van investeringen, regelgeving en het bereiken van de doelgroepen een snelle doorbraak in de patiëntenzorg in de weg. 

Van de 34 deelnemende bedrijven, gaf bijna de helft aan problemen te hebben bij het krijgen van voldoende financiering voor de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen. 

Het Radboudumc zoekt naar verbindingen tussen alle betrokkenen en hoopt dat er een brug wordt geslagen tussen de financiers, overheden, medische professionals, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.