Een eenvoudige ademtest kan twee weken van tevoren voorspellen of een kind een astma-aanval krijgt.

Promotieonderzoek van Dillys van Vliet voor het Maastricht UMC+ toont de mogelijkheden van zo’n blaastest. Door het meten van specifieke stoffen in uitademingslucht is een astma-aanval te voorspellen.

Eerder toonden de onderzoekers al aan dat via de ademtest kan worden achterhaald of een kind astma ontwikkelt. 

Een astma-aanval komt van een ontstekingsreactie die door vele dingen kan worden veroorzaakt, zoals een virusinfectie, huisstofmijt, huisdieren of parfum. De symptomen verergeren bij zo’n aanval vaak snel. Zo’n aanval maakt patiënten soms angstig en paniekerig.

De ademtest moet zo’n aanval gaan voorkomen. "Als je als patiënt tijdig weet dat de symptomen gaan verergeren, kun je de zorg daarop aanpassen. Dit vergroot de kwaliteit van leven", zegt Van Vliet. Het kan daarnaast voorkomen dat patiënten moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze chronische luchtwegaandoening, waaronder veel kinderen. De longziekte zorgt onder anderen voor benauwdheid en een piepende ademhaling.

Organische stoffen

Van Vliet onderzocht een jaar lang bijna honderd kinderen met astma. Ze verzamelde op vaste momenten hun uitgeademde lucht, waar honderden zogenoemde vluchtige organische stoffen zitten. Van al die stoffen blijken er zeven een aanval te kunnen voorspellen.

"Als deze specifieke stoffen worden gemeten, is het zeer waarschijnlijk dat er een aanval op komst is", zegt Van Vliet. Die voorspelling bleek tijdens het onderzoek in 82 procent van de gevallen te kloppen.

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of je met een vroegtijdige behandeling de aanval in zijn geheel kunt voorkomen.