Een derde van de reumapatiënten kampt met angst, depressieve klachten, of het gevoel dat hun leven niet zinvol is. 

Dat blijkt uit een studie van Universiteit Twente. 

Door reuma kunnen bepaalde doelen, zoals werken, sporten, voor kinderen en ouders zorgen of activiteiten ondernemen met vrienden, moeilijker bereikbaar of helemaal onbereikbaar worden.

Universiteit Twente inventariseerde hoe reumapatiënten hiermee omgaan.

“Vaak wordt gedacht dat deze patiënten met vallen en opstaan wel leren om te gaan met de aandoening. Dat is voor een een derde van de patiënten niet zo is. Deze patiënten hebben hulp nodig om met de aandoening om te gaan", aldus Universiteit Twente.