De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie, wil dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het melden van beroepsziekten.

Dat bevestigen verschillende bronnen aan de redactie van De Monitor, een programma van KRO-NCRV. Op dit moment hebben bedrijfsartsen deze taak en gebeurt de melding anoniem.

Een beroepsziekte wordt bovendien niet direct aan de inspectie gemeld, maar aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Op die manier weet de inspectie niet bij welke bedrijven beroepsziekten voorkomen.

De wens van de inspectie werd in mei niet gehonoreerd door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het verleggen van de verantwoordelijkheid zou niet ten goede komen aan de privacy van de werknemer. De werkgever heeft bovendien te weinig kennis van de ziekten, zo oordeelde de minister.

Inspectie

De inspectie is het niet eens met de argumenten, omdat in andere, vergelijkbare situaties, wel privacygevoelige informatie gedeeld wordt. Bovendien kan een bedrijfsarts nog altijd de beroepsziekte vaststellen.

De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB), waarin bedrijfsartsen zich verenigen, is ook voorstander van het verplaatsen van de verantwoordelijkheid.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zou een motie voorbereiden die hij woensdag tijdens het debat over beroepsziekten wil indienen. In de motie stelt hij voor om beroepsziekten, net als bedrijfsongevallen, te laten melden door de werkgever aan Inspectie SZW.