In vergelijking tot 20 jaar geleden worden steeds meer mensen 100 jaar. Hoewel de kans dat een vrouw de 100 bereikt veel groter is, zijn de mannen die langer dan een eeuw leven over het algemeen gezonder.

Tot deze conclusie komen onderzoekers van het King's College in Londen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of the American Geriatrics Society.

Voor de studie maakten zij gebruik van elektronische gezondheidsgegevens van 11.084 honderdjarigen. Ze keken hierbij onder andere naar leeftijdsgerelateerde (chronische) ziekten waaronder diabetes, beroerte, artritis en kanker.

Ook andere leeftijdsgerelateerde problemen zoals vallen, breuken, dementie en beperkingen van gehoor of zicht werden bestudeerd.

Toename

De cijfers tonen een 50 procent toename van vrouwen die de honderd bereiken tussen 1990 en 2013. Vrouwen worden vier keer vaker 100 jaar dan mannen. Toch waren er ook 30 procent meer mannen van 100 jaar en ouder in 2013 dan in 1990.

Opvallend is dat hoewel er zich onder de honderdjarigen veel minder mannen bevinden, deze mannen wel gezonder waren dan de vrouwen. De vrouwen ervaren veel vaker meerdere chronische aandoeningen of andere beperkingen. Vooral de minder levensbedreigende aandoeningen als artritis komen veelvuldig voor.

De toename in honderdjarigen en dus ook de toename in ziekten en beperkingen wijst erop dat het gebruik van zorg door ouderen ook flink meer zal worden, zo denken de onderzoekers.

Vervolg

Vervolgonderzoek is nodig om te begrijpen waarom sommige mensen zonder problemen heel oud worden, terwijl anderen allerlei gezondheidsproblemen ervaren. Dit inzicht kan de zorg verbeteren door betere afstemming op de behoeften van de ouder. Wellicht komt dit ook de kwaliteit van leven ten goede.

"We vonden opvallend veel honderdjarigen zonder gezondheidsproblemen", aldus onderzoeker Nisha Hazra. "Als er steeds meer ouderen de 100 jaar bereiken, is het heel belangrijk om de gezondheidsbehoeften van deze ouderen goed te begrijpen. Op die manier kunnen ook de kosten van de zorg onder controle gehouden worden."