Veranderingen in de bacteriepopulatie in het oog is mogelijk een van de redenen waarom mensen die contactlenzen dragen vatbaarder zijn voor ooginfecties.

Onderzoekers van het NYU Langone Medical Center komen tot die conclusie, zo melden ze dinsdag.

"Ons onderzoek laat duidelijk zien dat een onbekend object, zoals een lens, in het oog plaatsen geen neutrale activiteit is", aldus onderzoeker Maria Gloria Dominguez-Bello.

"We hopen met vervolgexperimenten aan te kunnen tonen of de veranderingen in het microbioom van het oog bij lensdragers het gevolg is van de vingers die het oog aanraken of dat de druk die de lens op het oog geeft het immuunsysteem van het oog verandert waardoor bepaalde bacteriën worden onderdrukt of juist vermenigvuldigen."

Voor het onderzoek bestudeerde Dominguez-Bello samen met collega's de ogen van negen contactlensdragers en elf controlepersonen. Bij de proefpersonen die contactlezen droegen, kwam de bacteriepopulatie in het oog meer overeen met de bacteriën op de huid van het ooglid, dan bij de controledeelnemers.

Het oppervlakte van het oog had bij hen zelfs meer variatie in bacteriën dan de huid onder het oog. Verder vonden de onderzoekers dat contactlensdragers van bepaalde bacteriën drie keer zo veel hadden als mensen die geen lenzen gebruikten.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Microbiology in New Orleans. Het betreft de eerste voorzichtige resultaten van een kleine studie en meer onderzoek is dus nodig.

"Hopelijk helpen deze bevindingen wetenschappers bij het beter begrijpen van waarom contactlensdragers vatbaarder zijn voor oogziekten", besluit Dominguez-Bello. En beter begrip kan wellicht weer helpen bij het voorkomen van ooginfecties bij deze groep.