Er zijn deze winter meer ouderen overleden dan voorgaande winters. Afgelopen winter zijn er ruim 67 duizend ouderen overleden. Dat zijn er negenduizend meer dan in de winter van 2013/2014.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

Vooral onder de 80-plussers was de stijging groot; ten opzichte van 2013/2014 overleden ruim 21 procent meer ouderen van boven de tachtig. 

Het CBS noemt de stijging opvallend, vanwege de relatief milde winter van vorig jaar. In 2012/2013 was de winter aanzienlijk kouder, maar ook toen overleden er minder ouderen.

De relatie tussen sterfte en temperaturen wordt sterker met de leeftijd en over het algemeen overlijden er meer ouderen tijdens een strenge dan tijdens een milde winter. 

Griepgolf

De hoge sterfte valt wel samen met een griepgolf van 21 achtereenvolgende weken. Dit is de langst durende epidemie sinds de start van de registratie in 1970.

Het is ook niet zo dat het sterftecijfer hoger ligt vanwege de vergrijzing. Er zijn volgens het CBS inderdaad meer ouderen, maar door te kijken naar het aantal sterftegevallen per duizend inwoners, wordt dit effect ondervangen.

Bij de 60- tot 80-jarigen was de sterfte per duizend inwoners vergelijkbaar met die in de meest recente winters. Bij de 0- tot 60-jarigen was de sterfte lager dan in eerdere jaren.