'Niet hoge, maar lage bloeddruk risicofactor bij operatie'

Analyse van patiëntgegevens van ruim 250.000 operaties wijst uit dat lage bloeddruk de kans op overlijden rondom de operatie vergroot.

Het Amerikaanse en Britse onderzoeksteam dat de patiëntgegevens tegen het licht hield, presenteert zijn bevindingen dit weekend op het internationaal congres Euroanaesthesia in Berlijn.

Lange tijd werd vooral het risico van hoge bloeddruk bij operatief ingrijpen erkend. Maar in de huidige grootschalige studie valt de relatie tussen hoge bloeddruk en verhoogd sterfterisico weg wanneer de wetenschappers andere risicofactoren als leeftijd, medicijngebruik en het voorkomen van meerdere ziektes meewegen.

Hoge bloeddruk an sich vormt dus geen risico, concluderen de wetenschappers. Toch vinden ze het zinvol de bloeddruk te meten voor een ingreep, omdat die bloeddruk samenhangt met factoren die wel risicovol blijken.

Lage bloeddruk blijkt juist wel een onafhankelijke risicofactor, ook wanneer de wetenschappers factoren als leeftijd en medicijngebruik meewegen.

Risicofactor

Patiënten met een bovendruk onder de 100 mmHG hadden veertig procent meer kans om binnen dertig dagen na een operatieve ingreep te overlijden. Een onderdruk onder de 40 mmHg hing samen met een 2,5 keer grotere sterftekans. Bij volwassenen geldt 120 mmHg als gemiddelde bovendruk en 80 mmHg als gemiddelde onderdruk.

De onderzoekers concluderen dat lage bloeddruk ondergewaardeerd is als risicofactor bij operatief ingrijpen en pleiten voor meer onderzoek om te bepalen hoe dit risico kan worden ingeperkt.

Lees meer over:

NUlifestyle op Facebook

NUlifestyle op Facebook
Een selectie van het laatste lifestyle-nieuws in uw tijdlijn?

Volg ons op Twitter

Mail de redactie

Mail de redactie
Vragen, opmerkingen of tips voor de lifestyle-redactie van NU.nl? Mail: lifestyle@nu.nl 

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?
Tip de redactie