Sperma in het eerste deel van het ejaculaat bevat meer cellen, beweegt meer en heeft een hogere kwaliteit DNA dan sperma uit de achterhoede. 

Het eerste deel heeft dan ook als doel om een eicel te bevruchten, de tweede fase zorgt dat geen sperma van een andere man de eicel kan bevruchten. 

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Ginimed Kliniek in Sevilla, het tijdschrift Systems Biology in Reproductive Medicine woensdag.

De onderzoekers analyseerden de voordelen van het gebruik van fracties van het ejaculaat bij ivf, in plaats van het ejaculaat in het geheel. Ze wilden bekijken of ze het te gebruiken zaad zo konden verbeteren.

Delen

"Ejaculaat wordt altijd al een geheel gezien", vertelt onderzoeker Maria Hebles. "Wij denken echter dat het ejaculaat bestaat uit twee verschillende fases met ook een verschillende samenstelling en functie. Dit komt voort uit twee belangrijke doelen binnen de voortplanting."

Het eerste doel is het bevruchten van de eicel. Daarna moet er voor gezorgd worden dat geen andere man de kans heeft om de vrouw te bevruchten.

Daarom bestaat het eerste deel onder andere uit beschermende elementen waaronder zink en bevat het tweede deel juist componenten die sperma kan beschadigen. Bij ivf wordt echter het gehele ejaculaat in één potje verzameld. Volgens Hebles kan het mixen van de twee fases grote effecten hebben op de kwaliteit van het sperma.

Onderzoek

Voor het onderzoek vroeg ze daarom 40 deelnemers om de twee fases van het ejaculaat in verschillende potjes op te vangen. Vervolgens bestudeerde Hebles samen met haar collega's de eigenschappen van de twee verschillende soorten.

Hieruit bleek dat de eerste fase meer spermacellen bevatten met een kwalitatief beter DNA en dat deze cellen beweeglijker waren. Op basis van deze resultaten vragen de medewerkers van de Ginimed vruchtbaarheidskliniek mannen nu om het sperma standaard in twee fases te verzamelen.