Cosmetisch artsen hebben met elkaar afgesproken dat er niet meer op prijs gestunt mag worden met behandelingen met botox of fillers. 

Acties die primair op korting gericht zijn, worden niet meer toegestaan. ''Het overgrote deel van onze leden staat hier volledig achter. Een paar zijn uit de vereniging gestapt omdat ze het er niet mee eens zijn’’, zegt Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), de beroepsvereniging voor cosmetisch artsen.

Met de strengere regels krijgen consumenten betere bescherming tegen impulsbehandelingen en malafide praktijken, stelt de NVCG. ''Alsof het om een frivoliteit gaat in plaats van een medische behandeling.''

Een aantal leden heeft inmiddels een waarschuwing gekregen. Ongeveer 150 artsen zijn aangesloten bij de NVCG.

Regelgeving

Het ministerie van Volksgezondheid is ook bezig met strengere regelgeving voor cosmetische chirurgie. ''Wij zien het als een taak van de overheid maar ook voor onszelf om mensen goed te informeren over behandelingen en de risico’s die eraan verbonden zijn’’, zegt Meijer.

''Maar mensen moeten natuurlijk ook zelf blijven nadenken. Iedereen moet in alle rust een afweging kunnen maken, en niet door prijzen, acties of misleiding worden overgehaald om overhaast een cosmetische behandeling te ondergaan.’’