Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.

Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Het gemiddelde verzuim is licht toegenomen (0,1 procent).

In 2013 was 43 procent van het langdurig verzuim onder 25- tot 34-jarigen stressgerelateerd, terwijl dit in 2014 bijna 50 procent was. ArboNed signaleert in 2014 dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder jonge werknemers (tot 25 jaar), die nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor deze stress: Jongeren hebben last van baanonzekerheid door tijdelijke contracten, ze hebben een baan die niet voldoet aan de verwachtingen en ze hebben te maken met een toenemende zorgdruk in hun jonge gezin.

De verplichtingen thuis leiden vaak tot extra tijdsdruk en stress.