Patiënten met chronische pijn zijn doorgaans niet tevreden over de behandeling die ze krijgen. Ze geven daarvoor het rapportcijfer 5,7.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Pijngeneeskunde, onderdeel van het Erasmus MC. Voor het onderzoek werden 741 patiënten in Nederland met chronische pijn geïnterviewd.

In Nederland lijden ruim 2,2 miljoen Nederlanders dagelijks pijn, variërend van matig tot ernstig. Patiënten zijn vooral teleurgesteld over verkregen adviezen en behandeling van het resultaat daarvan.

Prof. Frank Huygen en onderzoeker Jessica Voerman nuanceren: "Niet iedereen is ontevreden. Zo zijn patiënten doorgaans meer tevreden als ze minder pijn ervaren of wanneer ze een verklaring hebben voor hun pijn."

Communicatie 

Daarnaast concluderen de onderzoekers dat de communicatie tussen de arts en patiënt beter kan. "Vooral als het gaat om de verschillende mogelijkheden van behandeling en het bespreekbaar maken van het zaken als seksualiteit, depressie en angst voor pijn." 

Wanneer mensen goed kunnen praten over hun pijn, dan neemt de tevredenheid toe. Dat geldt zowel voor een vast aanspreekpunt binnen het ziekenhuis als een betrokken werkgever.