Het RIVM wil meer zicht krijgen op de hoofdluisproblematiek in Nederland en is daarom gestart met de campagne 'Luis thuis?'. Er is een speciale website, een landelijke luizendag en er komt een vragenuurtje op Twitter.

Zo wil het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in kaart brengen hoe het zit met verspreiding en aanpak van hoofdluis. Tot nu toe werd dat in Nederland niet bijgehouden.

Het RIVM roept iedereen op om hoofdluis te melden via de website en een vragenlijst in te vullen. Op de lijst staan vragen als: is het voor het eerst dat je hoofdluis hebt, op wat voor school zit je? Wat doe je om van de hoofdluis af te komen. Zo probeert het RIVM inzicht te krijgen en wat de beste aanpak is.

Luizendag

Op woensdag 4 maart is het landelijke luizendag. Het RIVM roept alle scholen op die dag extra te controleren. Het idee van deze dag is dat alle scholen op één dag de kinderen controleren. Als iedereen dat tegelijk doet en wanneer nodig tegelijkertijd behandeld, dan wordt het hoofdluisprobleem gezamenlijk goed aangepakt.

Hoofdluis komt regelmatig voor bij jonge kinderen. Zonder ingrijpen kunnen hoofdluizen zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om vooral kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. Het uitwassen van beddengoed en knuffels wordt niet meer geadviseerd bij de behandeling van hoofdluis.