Slecht slapen en gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. Daarover klagen veel mensen die dicht bij een spoorlijn wonen.

Hun klachten zijn het gevolg van de trillingen die voorbijrijdende treinen veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut voerde een grootschalig onderzoek uit onder omwonenden van spoorlijnen. Volgens het RIVM ondervinden bijna 270.000 Nederlanders "ernstige hinder" van de trillingen die de treinen veroorzaken. Vooral goederentreinen zouden de overlast veroorzaken.

Het instituut pleit voor maatregelen om de trillingen te verminderen. Ook moet er naar omwonenden toe beter gecommuniceerd worden over bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen aan het spoor, omdat er angst is voor schade.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft maandag de Tweede kamer per brief geïnformeerd over het rapport van het RIVM. Daarin schrijft ze dat er wat haar betreft vervolgonderzoek nodig is om te kijken of de regelgeving over dit onderwerp beter kan.

Ook heeft ze aan Prorail gevraagd een inventarisatie van mogelijke maatregelen tegen de trillingen tegen te gaan.