Een cursus mindfulness helpt beter tegen slaapproblemen bij senioren dan informatie over een goede slaaphygiëne. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Southern California.

Naar schatting heeft de helft van de 55-plussers te maken met slaapproblemen. Deze kunnen leiden tot vermoeidheid, een slecht humeur, depressieve symptomen en een slechtere kwaliteit van leven. Vaak worden deze problemen niet aangepakt.

David Black onderzocht daarom 49 senioren met moeilijkheden met slapen met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. De ene helft volgde een mindfulnesscursus van zes weken.

De andere helft kreeg lessen over een goede slaaphygiëne. Die concentreerde zich op het veranderen van slechte slaapgewoonten en het instellen van een vaste bedtijdroutine. Het verschil tussen de groepen werd gemeten aan de hand van de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), een veelgebruikte vragenlijst over slaapstoornissen.

​Verbetering

De deelnemers die meededen aan de mindfulnesscursus, ervaarden een grotere verbetering dan de anderen. Hun PSQI-score daalde van 10,2 naar 7,4. De vrijwilligers die bijgespijkerd waren op het gebied van slaaphygiëne scoorden voorafgaand aan de cursus tevens 10,2 en na de cursus 9,1.

Bij de mindfulnessgroep namen ook de verschijnselen die gepaard kunnen gaan met slecht slapen meer af, zoals depressieve symptomen en vermoeidheid.

Snel resultaat

De onderzoekers concluderen dat mindfulness in een kort tijdsbestek de slaapkwaliteit van senioren kan verbeteren. Zij lijken daar bovendien overdag baat bij te hebben, omdat de slaapgerelateerde klachten gedurende de dag eveneens afnamen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het JAMA Internal Medicine.