Genoeg slapen is noodzakelijk voor de gezondheid. Toch is het aantal uren slaap van jongeren de afgelopen 20 jaar afgenomen.

Uit onderzoek van Columbia University blijkt dat vooral vrouwelijke studenten en jongeren uit de lagere sociale klassen regelmatig minder dan zeven uur slapen.

De grootste afname van het percentage jongeren dat minstens 7 uur per nacht slaapt, was te zien bij 15-jarigen. Vooral tussen 1991 en 2000 zijn er meer jongeren te weinig gaan slapen. 72 procent van de 15-jarigen sliep in 1991 langer dan 7 uur per nacht. In 2012 was dit nog maar 63 procent.

Hoewel de reden niet bekend is, denken de onderzoekers dat er een verband is met het internet- en social mediagebruik van jongeren. De afname lijkt nu enigszins stabiel.

Negatief effect

Te weinig slaap beïnvloed de gezondheid van jongeren. Het veroorzaakt verschillende gezondheidsproblemen, zowel mentaal als medisch. Daarnaast kan een te kort aan slaap een negatief effect hebben op schoolprestaties, gewicht en de gevoeligheid voor verslavingen.

Voor dit onderzoek zijn 270.000 jongeren tussen de 13 en 18 jaar gevraagd om te rapporteren over hun slaapduur. Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Pediatrics.