De mate waarbij kinderen met autisme gezichten herkennen, is indicatief voor de hoeveelheid autismesymptomen in de puberteit. Hiermee is een voorspeller voor de ontwikkeling van kinderen met autisme geïdentificeerd.

Dat meldt het wetenschappelijke tijdschrift Autism Research dinsdag.

Onderzoekers van het gezamenlijke Onderzoeksprogramma Autisme van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia, de Yulius Academie en Yulius Autisme hebben onderzocht of er indicatoren bestaan waarmee de mate van autisme op latere leeftijd kan worden voorspeld.

Daarvoor werden kinderen op twee momenten geobserveerd: bij de eerste vaststelling van autisme op de kinderleeftijd en zeven jaar later.

Gezichten herkennen

Op beide momenten werd hun gedrag geobserveerd tijdens spel en gesprekjes met een onbekende volwassene. In de kindertijd werd bovendien een computertaak uitgevoerd waarin kinderen foto’s van mensen moesten herkennen als identiek.

Kinderen die meer moeite hadden met deze gezichtsherkenningstaak blijken tijdens de spelobservatie in de puberteit meer symptomen van autisme te vertonen dan tijdens de spelobservatie in de kindertijd.

Kirstin Greaves-Lord: "Dit is belangrijk om te weten omdat ouders en betrokken professionals graag een idee hebben van hoe de ontwikkeling van kinderen met autisme verder zal verlopen. De prestatie op de gezichtsherkenningstaak kan hier een indicatie van geven."  

Puberteit

De prestatie op de gezichtsherkenningstaak hing niet samen met de hoeveelheid autismesymptomen gemeten in de kindertijd. Greaves-Lord: "De relatie kon pas worden aangetoond door nader onderzoek te doen naar de verandering in symptomen richting de puberteit. Dit benadrukt het belang van onderzoek waarin kinderen tijdens hun ontwikkeling gevolgd worden".