Zaterdag 24 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Injecties helpen pijn van een hernia te verlichten

Injecties met onstekingsremmende corticosteorïden helpen de pijnklachten van een hernia te verlichten. Ze zorgen er ook voor dat patiënten in het jaar na deze behandeling minder hernia-gerelateerde medische kosten maken.

Dat concludeert Antje Spijker-Huiges in haar promotieonderzoek.

Het verschil tussen een behandeling met en zonder injecties is echter zo klein, dat het de vraag is of de injecties altijd aangeboden moeten worden. 

Een hernia is een pijnlijke aandoening waarvoor tot nu toe weinig bewezen effectieve pijnbestrijding bestaat. Een ontstekingsproces rondom de zenuwwortel in de rug veroorzaakt de pijn.

Ontstekingsremmers

Een hernia gaat meestal vanzelf over, maar vaak hebben patiënten te veel pijn om het natuurlijke beloop 'uit te zitten'. Spijker-Huiges onderzocht daarom of injecties ter plaatse met corticosteroïden, krachtige ontstekingsremmers, de pijnklachten helpen verlichten.

Deze behandeling wordt al vrij veel toegepast in Nederland, maar er was nog geen doelmatigheidsonderzoek naar verricht.

Positief effect

De injecties blijken dus een positief effect te hebben op de pijn. Maar hoewel het verschil tussen een groep patiënten die injecties kreeg en een controlegroep gedurende een jaar constant en significant was, was het verschil kleiner dan de vooraf gestelde grenswaarde voor klinische relevantie. Dat is de mate waarin een patiënt werkelijk baat heeft bij een verbetering van de klachten.

De promovenda betwijfelt daarom of het goed is om patiënten deze nieuwe behandeling standaard aan te bieden in de huisartsenpraktijk. Wel denkt ze dat de opbrengsten van de behandeling op financieel gebied (minder kosten door minder productieverlies in het jaar na de ingreep) opwegen tegen de kosten van de interventie.

Antje Spijker-Huiges verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze promoveert op 4 februari 2015.

Aanbevolen artikelen