De partijtop van de PvdA wil niet meegaan met een oproep om de vrije artsenkeuze ongeacht de aard van de verzekeringspolis volledig als wettelijk recht te garanderen. 

Een actuele motie van de PvdA-afdeling Amsterdam-Zuid daarover, die zondag op het partijcongres in Utrecht wordt besproken, krijgt geen steun van het partijbestuur.

Volgens het partijbestuur vraagt de motie de Tweede Kamerfractie iets dat ''feitelijk onmogelijk is''. In de huidige zorgverzekeringswet is al opgenomen dat zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg niet volledig hoeven te vergoeden als de verzekerde een goedkopere, zogeheten naturapolis heeft, aldus het partijbestuur.

''Zeker 70 procent van de Nederlanders heeft zo'n polis en heeft dus geen volledig vrije artsenkeuze.''

Dubieuze zorgondernemers

Een wetswijziging van het kabinet zal de huidige praktijk niet ongedaan maken, aldus het partijbestuur. ''De motie vraagt feitelijk van de Kamerfractie om ongeacht de inhoud van het te verwachten wetsvoorstel altijd tegen te stemmen. Een verzoek dat de Kamerfractie onmogelijk kan inwilligen'', aldus het partijbestuur.

Daar komt volgens volgens de partijtop bij dat een volledige vrije artsenkeuze aantrekkelijker klinkt dan het is. Dan kunnen dubieuze zorgondernemers, privéklinieken en specialisten die meer declareren dan nodig op een soms onethische manier geld blijven verdienen aan het systeem.

''Het zou zeer onwenselijk zijn als dergelijke aanbieders altijd alles vergoed moeten krijgen. Als aanbieders die vooral rijk willen worden of die onvoldoende kwaliteit bieden niet hoeven te worden vergoed, is er geen volledig vrije keuze voor verzekerden. Het partijbestuur vindt dat terecht."

Andere motie

De partijtop adviseert het congres wel een andere motie over de vrije artsenkeuze over te nemen. Die stelt dat een nieuw wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid alleen acceptabel is als elke Nederlander kan kiezen voor een aanbieder van eerstelijnszorg (huisartsen en dergelijke). Ook moet acute en academische zorg zonder enige beperking voor iedereen beschikbaar zijn die het nodig heeft, aldus de motie.

PvdA-congres worstelt met kwakkelende partij