In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, komen resistente E. coli-bacteriën waarschijnlijk niet via vleesconsumptie bij de mens terecht.

Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht op basis van een gedetailleerde analyse van E. colistammen in het tijdschrift PLOS Genetics.

Eerder onderzoek suggereerde wel dat de E.coli-bacteriën via voeding bij mensen terecht kunnen komen. Echter, die veronderstelling was gebaseerd op studies waarbij niet in detail naar het genetisch materiaal was gekeken.

Zo'n genetische analyse deden de Utrechtse onderzoekers nu wel bij E. coli-bacteriën. Ze constateren dat de bacteriën afkomstig uit pluimvee genetisch te zeer verschilden van die afkomstig uit mensen, om rechtstreeks verwant te zijn.

Ze sluiten niet uit dat de bacteriën kunnen overspringen, maar dat is hooguit in uitzonderlijke situaties het geval.

Boeren

In tegenstelling tot de rest van het genetisch materiaal waren de betreffende resistentiegenen die de onderzoekers bestudeerden wél identiek. Deze genen lijken over te springen van bacteriën in levende dieren op boeren en andere mensen die met de dieren in contact komen en dus niet van het stukje kippenvlees op de consument.

Dit overspringen van genen in de vorm van mobiele stukjes dna is een gangbaar verschijnsel onder bacteriën.

E. coli-bacteriën zijn meestal niet gevaarlijk voor de mens, maar wanneer iemand door ziekte een verlaagde weerstand heeft of de bacterie in een wond terechtkomt, kan dat veranderen. Is deze E. coli ook nog eens resistent tegen de gangbare antibiotica, dan kan dat de behandeling ernstig bemoeilijken.