Knuffelen zou mensen wel eens weerbaarder kunnen maken tegen griep, zo beweren Amerikaanse wetenschappers in een nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Als mensen weinig sociale conflicten hebben en relatief vaak worden geknuffeld, lijken ze minder vatbaar te zijn voor griep.

Wanneer ze besmet raken met het griepvirus, zijn hun symptomen minder heftig dan bij mensen die weinig knuffelen.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Carnegie Mellon in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science.

Conflicten

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door vierhonderd proefpersonen telefonisch te ondervragen over sociale steun in hun omgeving, eventuele conflicten met anderen en het aantal knuffels dat ze gemiddeld ontvingen per dag.

Vervolgens werden de proefpersonen moedwillig besmet met een onschuldig griepvirus. Ze werden enige tijd in quarantaine geplaatst om te bekijken hoe ernstig de symptomen waren die ze ontwikkelden.

De mensen die hadden aangegeven dat ze veel sociale steun uit hun omgeving ontvingen en weinig conflicten hadden, bleken relatief milde klachten te vertonen.

Intimiteit

Het aantal knuffels dat de proefpersonen ontvingen kon de verbeterde weerbaarheid volgens de onderzoekers voor ongeveer een derde verklaren.  

"Het lijkt erop dat mensen die veel knuffels ontvangen op één of andere manier beter beschermd zijn tegen infectie", aldus hoofdonderzoeker Sheldon Cohen.

"Het mogelijke beschermende effect van van het knuffelen kan misschien worden toegeschreven aan het fysieke contact, of aan de indicatie van steun en intimiteit die mensen erdoor ervaren", aldus Cohen.

De wetenschappers benadrukken dat er nog geen definitieve conclusies uit het onderzoek kunnen worden getrokken. Vervolgonderzoek is nodig om het precieze verband tussen knuffelen en weerbaardheid tegen griep in kaart te brengen.