Kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan, lopen een veel grotere kans op buikgriep.

Ze bezoeken gemiddeld tweemaal zo vaak de huisarts en worden vanwege complicaties tweemaal zo vaak opgenomen in het ziekenhuis als kinderen die geen kinderdagverblijf bezoeken.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en UMC Utrecht. Volgens het onderzoek leidt buikgriep (gastro-enteritis) in de kinderopvang tot circa 25 miljoen euro per jaar aan extra kosten voor de samenleving. Zo steken de zieke kinderen soms ook hun (werkende) ouders aan.

Grote kinderdagverblijven met veel kinderen en de aanwezigheid van dieren, zandbakken, zwembadjes en centrale verschoonruimten lijken buikgriep in de hand te werken. Medewerkers die gedurende de dag met meerdere groepen werken, vergroten die kans eveneens.

Ziekenhuisopname

Volgens Remko Enserink van het UMC Utrecht blijkt uit het onderzoek dat hoe jonger het kind is, des te groter de kans op buikgriep. De weerstand van jonge kinderen is immers nog volop in ontwikkeling.

Het risico op ziekenhuisopname door complicaties is kort na het eerste bezoek aan het kinderdagverblijf het grootst. ''Maar kinderen die een kinderdagverblijf bezoeken, ontwikkelen op de lange termijn geen betere weerstand tegen ernstige gastro-enteritis dan kinderen die thuis worden opgevangen”, aldus de onderzoeker.

Enserink pleit voor het uitvoeren van eenvoudige maatregelen om infectieziekten te voorkomen. Een kwaliteitskeurmerk voor kinderopvangverblijven kan een stimulans vormen voor betere preventie.

Vignet

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meent dat er draagvlak lijkt te bestaan voor zo'n keurmerk, bijvoorbeeld door de invoering van een vignet met het opschrift Gezonde Kinderopvang. Of en hoe dit vignet vorm krijgt, is volgens het RIVM nog niet duidelijk.

Er wordt gewerkt aan maatregelen die een gezonde kinderopvang moeten bevorderen.