Bijna een kwart van het ziekteverzuim heeft deels of hoofdzakelijk te maken met het werk. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Bijna de helft van de werknemers in Nederland heeft in 2013 ten minste een keer verzuimd wegens ziekte.

Voor 71 procent geldt dat het laatste ziekteverzuim niet werkgerelateerd was, 6 procent weet niet of het werk de oorzaak van het verzuim was. Bij 23 procent werd het verzuim gedeeltelijk of hoofdzakelijk verzoorzaakt door het werk.

Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In de horeca wordt relatief weinig verzuimd, maar in de sector komen twee keer zo vaak als gemiddeld arbeidsongevallen voor. Dit verklaart het hoge percentage werkgerelateerd verzuim in die branche.

Leeftijd

Ziekteverzuim hangt samen met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte.Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het ziekteverzuim langdurig is.

In sectoren als bouw, vervoer en opslag duurt verzuim het vaakst lang. Werkgerelateerd ziekteverzuim is bovendien vaker langdurig dan ziekteverzuim dat geen verband houdt met het werk.

Acht tips om verzuim aan te pakken