Verpleeghuizen waar de zorg voor ouderen niet goed is, krijgen te maken met scherper inspectietoezicht.

Ook bestuurders van instellingen die bij herhaling slechte zorg leveren, zullen daar eerder op worden aangesproken. En als er geen verbeteringen zijn, moeten een andere zorginstelling het maar overnemen.

Dat beloofde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de Tweede Kamer in het dinsdagavond laat begonnen debat over betere verpleeghuiszorg. Van Rijn wil duidelijk maken dat het niet leveren van goede zorg niet acceptabel is.

Voldoende handen aan het bed zijn daarbij essentieel. De staatssecretaris gaat daarom met de beroepsgroep op zoek naar een verantwoorde samenstelling van het personeel. Bij het om- en bijscholen van zorgpersoneel wil hij bovendien meer inzetten op het bevorderen van deskundigheid over de verpleeghuiszorg.

Renske Leijten (SP) is daar blij mee, zij wil meer personeel. "Hoe goed je ook bent opgeleid, als je niet voldoende collega’s hebt, kun je je werk niet doen".

Structurele oplossingen

In de al lang lopende discussie over betere zorg in verpleeghuizen is volgens Van Rijn de ouderenzorg al wel verbeterd. Hij wil nu structurele oplossingen. ''We moeten niet denken dat we de problemen kunnen oplossen met één snelle maatregel''.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg rapporteerde in juni dat er nogal wat mis is in verpleeghuizen. Personeel is wel gemotiveerd maar heeft te weinig tijd om iemand echt persoonlijke aandacht te geven.

Beperkt

Ouderen worden nog vaak beperkt in hun vrijheid en bij veel zorgorganisaties bleken kennis en vaardigheden van de medewerkers niet te passen bij de zorg die ouderen nodig hebben.

Actuele aanleiding voor het debat is een interview waarin de vader van staatssecretaris Van Rijn zich kritisch uitliet over de zorg die zijn dementerende vrouw krijgt in een Haagse instelling.