Met behulp van ruggenmergstimulatie zijn wetenschappers van Maastricht UMC+ erin geslaagd de intense pijn van patiënten met diabetes te verlichten.

Naar schatting een vijfde van de diabetici krijgt te maken met zogeheten polyneuropathie.

Dit zorgt voor onder andere brandende en voortdurende pijn en tintelingen in met name handen en voeten. Door de intense pijn hebben patiënten vaak moeite met slapen. Medicatie heeft meestal nauwelijks effect.

Tijdens het onderzoek kregen 17 patiënten zes maanden lang ruggenmergstimulatie. Ze kregen een elektrode tegen het ruggenmerg aan geplaatst, waar zenuwuiteinden gestimuleerd kunnen worden.

In dit gebied wordt namelijk ook de sensatie van pijn overgedragen. Een elektrisch stroompje kan ervoor zorgen dat de pijnprikkels op die plek juist onderdrukt worden. Met een kleine afstandsbediening kan de patiënt zelf de intensiteit van het stroompje bepalen.

Succesvol

Bij bijna twee derde van de patiënten bleek de behandeling over de periode van een half jaar uiteindelijk succesvol te zijn. Ruggenmergstimulatie zorgde ervoor dat zowel overdag als 's nachts de pijn aanzienlijk verlicht werd. Dit in tegenstelling tot de patiënten in de controlegroep die enkel medicatie kregen toegediend en geen enkele pijnverlichting ervaarden.

"Doordat ruggenmergstimulatie de pijn ook 's nachts verminderde hadden deze patiënten ook weer een betere nachtrust", zegt onderzoekster Rachel Slangen.

"Om de effectiviteit van de behandeling nog verder te verbeteren en risico's, zoals technische complicaties en infecties, te verminderen is het essentieel om verder klinisch onderzoek te verrichten. Onze resultaten bieden diabetespatiënten in ieder geval perspectief op een pijnverzachtende toekomst".

De Maastrichtse wetenschappers publiceren hun resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift Diabetes Care.