De puberteit is een turbulente periode en gaat vaak gepaard met een toename in depressieve symptomen. Vooral bij meisjes. 

Nieuw onderzoek laat zien dat meisjes vaker blootstaan aan stressvolle interpersoonlijke gebeurtenissen, wat bijdraagt aan de kans op een depressie.

"Onze bevindingen laten zien hoe belangrijk stress is bij de ontwikkeling van vatbaarheid voor een depressie, zeker bij meisjes", vertelt onderzoeker Jessica Hamilton van de Temple University. "Hoewel ook veel andere factoren bijdragen aan de vatbaarheid van meisjes voor een depressie, is dit een belangrijke factor die we kunnen beïnvloeden."

Eerdere onderzoeken lieten al bepaalde cognitieve kwetsbaarheden zien die tijdens de puberteit ontwikkelen en geassocieerd worden met depressie, onder andere een negatieve cognitieve stijl en het herhaaldelijk langdurig nadenken over gevoelens en problemen (rumineren).

Tieners die bepaalde gebeurtenissen negatief interpreteren en die veel aandacht besteden aan een depressieve stemming ontwikkelen vaker een depressie.

Onderzoek

Voor deze nieuwe studie werden 382 adolescenten bestudeerd. De deelnemers vulden vragenlijsten in op vier verschillende momenten gedurende twee jaar. Hieruit bleek dat tieners die veel interpersoonlijke stress ervaarden bij de start van het onderzoek, bij de andere vragenlijsten vaker een negatieve cognitieve stijl en rumineren lieten zien. Dit effect bleef overeind staan nadat de onderzoekers corrigeerden voor factoren als geslacht en depressieve klachten.

Tijdens de follow-up vonden de onderzoekers bij meisjes vaker depressieve symptomen dan bij jongens. Volgens de onderzoekers komt dit doordat meisjes in de tijd van het onderzoek meer te maken hadden met interpersoonlijke stress. Het is dus niet zo dat meisjes anders reageren op de stressoren.

Interpersoonlijk

Hamilton: "Als de jongens en meisjes aan dezelfde hoeveelheid stress hadden blootgestaan, zouden ze waarschijnlijk dezelfde negatieve cognitieve stijl hebben ontwikkeld." Opvallend was dat andere vormen van stress geen invloed hadden.

Volgens Hamilton is het belangrijk om ervoor te zorgen dat meisjes minder te maken krijgen met interpersoonlijke stress. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom meisjes vaker interpersoonlijke stress ervaren. "Is het iets wat kenmerkend is voor vrouwelijke relaties tijdens de puberteit? Zijn het de verwachtingen die de maatschappij van jonge meisjes heeft? Deze vragen moeten we zien te beantwoorden", aldus Hamilton.

De resultaten zijn gepubliceerd in Clinical Psychological Science, het tijdschrift van de Association for Psychological Science.