De Eerste Kamer wil dat de Raad van State zich buigt over het voorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) om de vrije artsenkeuze in te perken. 

Daar heeft de Kamer mee ingestemd, zo blijkt woensdag uit een brief op de website van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde eerder al wel in met het voorstel.

Schippers wil de vrije artsenkeuze inperken zodat zorgverzekeraars meer ruimte krijgen om te onderhandelen met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Te dure zorgverleners worden dan niet meer vergoed. Dat moet de kosten drukken. Patiënten die toch besluiten naar een arts te gaan die niet wordt vergoed, dragen de kosten zelf.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is op een aantal punten aangepast, stelt de Eerste Kamer. Onder meer huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd. Dat geldt ook voor zorg uit het basispakket. Ook is er volgens de Kamer veel 'maatschappelijke discussie' over het onderwerp ontstaan. De Kamer wil daarom eerst een advies van de Raad van State voordat het zich over de de wetswijziging buigt.

Critici vinden dat patiënten het recht moet houden om hun eigen arts uit te kiezen. Voor nieuwe artsen op 'de markt' zou het bovendien moeilijker worden de concurrentie aan te gaan. Dat zou weer in strijd zijn met Europese mededingingsregels.