Jaarlijks worden bijna 20.000 mensen ziek door hun werk. Het gaat het vaakst om een psychische aandoening, daarvan komt overspannenheid verreweg het vaakst (77 procent) voor, en het meest in de financiële sector.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten over 2013, gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Na psychische aandoeningen gaat het het vaakst om aandoeningen aan het houdings- en het bewegingsapparaat en dan om gehooraandoeningen.

Bij 10 procent van de psychische beroepszieken gaat het om een posttraumatische stressstoornis. Dat komt het vaakst voor bij de politie, gevolgd door treinmachinisten en -conducteurs en mensen in de zorg en defensiepersoneel.

Het gemiddelde aantal beroepsziekten is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met het jaar ervoor.