De Belastingdienst wil een einde maken aan de inzet van zzp'ers in de thuiszorg. 

Dat meldt Nieuwsuur zondag. De inzet van zelfstandigen zou jarenlang zijn gedoogd, maar het afgelopen jaar zou de fiscus in actie zijn gekomen tegen 1.200 zelfstandigen. Daardoor zou met name de thuiszorg voor terminale patiënten in gevaar zijn.

Zelfstandige zorgverleners zijn cruciaal om stervenden te verzorgen, vinden thuiszorginstellingen en vakbond FNV Zelfstandigen. Mensen in loondienst zouden de benodigde thuiszorg niet kunnen leveren. De hulp moet 24 uur per dag en gedurende langere tijd beschikbaar zijn. Mensen in loondienst mogen dat niet.

Schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst treedt volgens het actualiteitenprogramma nu op tegen de zzp'ers, die zich volgens de dienst schuldig maken aan schijnzelfstandigheid. Zelfstandigen mogen van de wet niet als 'onderaannemer' werken voor thuiszorgorganisaties, die de thuiszorg moeten leveren.

Met name de zorg voor terminale patiënten is moeilijk te plannen. Volgens het Centrum Indicatiestelling Zorg krijgen ruim vijfduizend mensen terminale thuiszorg. Gemiddeld overlijdt een patiënt na zes weken. In de praktijk kan de periode dat iemand thuis moet worden verzorgd uiteenlopen van een dag tot enkele maanden.

Reactie ministeries

In een gezamenlijke reactie laten de ministeries van Financiën, Volksgezondheid en Sociale Zaken aan Nieuwsuur weten dat 'de basis waarop een zorgverlener arbeid verricht, moet aansluiten bij de daadwerkelijke arbeidsrelatie'. Ze staan achter het huidige beleid, maar zouden bereid zijn knelpunten op te lossen.

De helft van de gedupeerde zelfstandigen zou inmiddels in beroep zijn gegaan.