Vorig jaar hebben opnieuw minder mensen een griepprik gehaald. Dat was voor het vijfde jaar op rij, meldt het universitair ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen woensdag. 

In 2013 besloot 59,6 procent van de mensen die daarvoor waren opgeroepen zo'n beschermende prik te halen. In 2012 was dat nog 62,4 procent, in 2008 2008 liet nog 71,5 procent.

Iets minder dan eenderde van de Nederlanders loopt door ziekte of een hogere leeftijd een groter risico dat griep voor hen schadelijke gevolgen heeft en mag daarom elk jaar een griepprik halen bij de huisarts. De sterkste daling is volgens de onderzoekers ook al vijf jaar te zien in de groep van 60 tot 65 jaar oud.

Mensen met een verhoogd risico worden jaarlijks uitgenodigd voor een gratis griepprik. Mensen met diabetes mellitus laten zich het vaakst vaccineren, van hen komt bijna driekwart langs voor de prik. 

Bij mensen die in aanmerking komen omdat ze 60 jaar of ouder zijn is de vaccinatiegraad een stuk lager. Van hen kwam 65,7 procent opdagen. 

Als mensen slechts om één reden worden uitgenodigd, komt iets minder dan de helft naar de huisarts voor het griepvaccin. Van degenen die om meerdere redenen werden uitgenodigd, bijvoorbeeld omdat ze hartpatiënt én boven de 60 zijn, kwam bijna driekwart een prik halen. 

Voor het onderzoek over de vaccinatiecampagne in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn gegevens van bijna 178 duizend patiënten uit 45 huisartsenpraktijken geanalyseerd.