Het aantal borstkankeroperaties dat jaarlijks in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt niets over de kwaliteit van de operaties in dat ziekenhuis en de kans op overleving. 

Ziekenhuizen die meer dan 75 operaties per jaar uitvoeren, hebben dezelfde resultaten als ziekenhuizen met meer dan 200 operaties per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Sabine Siesling van de Universiteit Twente en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKL). In Nederland voert elk ziekenhuis tegenwoordig meer dan 75 operaties per jaar uit.

Deze conclusie staat haaks op de huidige tendens dat zorgverzekeraars nog maar met een beperkt aantal ziekenhuizen contracten willen sluiten, namelijk die waar de meeste operaties worden uitgevoerd. ''Zorgverzekeraars kijken alleen maar naar volume, maar dat criterium is nergens op gebaseerd'', aldus Siesling maandag.

59.000 patiënten 

Voor het onderzoek analyseerde Siesling de gegevens van bijna 59.000 patiënten die tussen 2001 en 2005 in Nederland aan borstkanker zijn geopereerd. Ze bekeek hoeveel van hen na gemiddeld tien jaar waren overleden en of het aantal operaties dat per jaar per ziekenhuis werd gedaan hierop van invloed was.

Het bleek dat het voor de overlevingskans nauwelijks uitmaakt of er 75, 100, 150 of meer dan 200 operaties per jaar worden uitgevoerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en medisch specialisten. Het tijdschrift Breast Cancer Research and Treatment publiceert ook over het onderzoek.